بازنشستگان تامين اجتماعي

پوشش کلیه بازنشستگان در بیمه تکمیلی یکسان شد

رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی با اعلام پوشش کلیه بازنشستگان در بیمه تکمیلی یکسان از ابتدای مهرماه، گفت: حق بیمه ماهانه هر بازنشسته معادل ۶ هزار و ۷۰۰ تومان است. علی‌اکبر خبازها با بیان اینکه کلیه کانون‌های بازنشستگی کشور طرف قرارداد یک شرکت بیمه واحد برای ارائه خدمات بیمه مکمل به […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون