بازمانده 65 ساله موسس خاندان کیم

عموی ناتنی، تازه ترین گزینه احتمالی جانشینی رهبر کره شمالی

عموی ناتنی رهبر کره شمالی به عنوان تازه‌ترین گزینه احتمالی جانشینی وی مطرح شده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون