بازداشت مدیرکل بندر بیروت

حکم بازداشت مدیرکل بندر بیروت صادر شد

 قاضی فادی صوان بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت روز سه‌شنبه حکم بازداشت مدیرکل این بندر را صادر کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون