بازداشتگاه گوانتانامو

آخرین زندانی غربی گوانتانامو به کانادا منتقل شد

آخرین زندانی غربی بازداشتگاه گوانتانامو برای سپری کردن بقیه دوران محکومیت خود به کشور زادگاهش بازگردانده شده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون