باراک اوبامای

آیا پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به ضرر رژیم صهیونیستی است؟

آیا پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به ضرر رژیم صهیونیستی است؟

حزب دموکرات آمریکا که جوزف بایدن نمایندگای آنها را در انتخابات نوامبر برعهده دارد به رغم تمام خدماتی که تاکنون به صهیونیست داده امروز از جانب برخی آمریکایی های صهیونیست متضاد با منافع رژیم صهیونیستی توصیف می شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون