افق آنلاین ، کتاب «جایگاه حقوق و مسئولیت‌های زنان در دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب»

رشد و تکامل زنان از دیدگاه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب

 جایگاه فردی زنان در دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، مطابق نگاه اسلام، جایگاه الهی و انسانی است و در این بعد هیچ تفاوتی با مردان ندارند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون