افق آنلاین ، لعیا جنیدی

جنبه حقوقی آثار تحریم ها بررسی می شود

جنبه حقوقی آثار تحریم ها بررسی می شود

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: پیشنهاد معاونت حقوقی برای رئیس‌جمهوری این است که بر جنبه حقوقی آثار تحریم ها تاکید و بر دعوای مسئولیت مدنی و خسارت ناشی از تحریم ها تمرکز شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون