اغفال دختران

اغفال دختران جوان در مترو

هشدار ... جهت اطلاع دوستان و خانوادهایتان منتشر کنید .
فاقد تصویر شاخص

نمی توانیم که هرجا کم آوردیم از رهبری هزینه کنیم

نمی توانیم که هرجا کم آوردیم از ایشان هزینه کنیم. ایشان مسیر را نشان می دهند و تاکتیک ها و روش ها را به دستگاهها واگذار کرده اند.
فاقد تصویر شاخص

خواستگار اینترنتی که پس از فریب دختر دانشجو نقشه کلاهبرداری را اجرا کرده بود، با ردیابی‌های تخصصی مأموران پلیس فتای استان البرز شناسایی و دستگیر شد.

خواستگار اینترنتی که پس از فریب دختر دانشجو نقشه کلاهبرداری را اجرا کرده بود، با ردیابی‌های تخصصی مأموران پلیس فتای استان البرز شناسایی و دستگیر شد.