October 25,2020 | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴

آبشار آسیاب خرابه

 

آبشار آساب خرابه از جاذبه دیدنی شهر جلفا می باشد