فاقد تصویر شاخص

غرب نگاهش متفاوت شود

علی لاریجانی ، رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: اين باور بايد در غرب به وجود بيايد كه نگاهش به ايران نگاهي متفاوت شود.