نادر ریاحی در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه پرداخت الکترونیکی دفاتر پیشخوان دولت در جمع خبرنگاران افزود: مجموعه خدماتی که باید به مرور از دستگاه ها جدا و براساس توانایی و وظایف به دفاتر پیشخوان خدمات الکترونیک واگذار شود و یا اقداماتی که دولت برای تقویت این دفاتر باید انجام دهد ، در کار گروهی که به همین منظور در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور تشکیل شده است و از دستگاه های مربوط نیز در آن عضو هستند ، مطرح است که در جلسات ان مورد بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد .

معاون پشتیبانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اضافه کرد: در واقع برنامه پنجم توسعه با جهت گیری های جدیدی درخصوص دفاتر خدمات الکترونیکی کارش را آغاز کرده است و با هماهنگی هایی که در این باره صورت می گیرد ، بحث جدیدی را شروع می کند .

ریاحی گفت : البته دولت برای منطقی سازی بدنه خود چاره ای ندارد جز اینکه با دقت و سرعت بیشتری درباره محول کردن اموری که جزو امور تصدی گری دولت است ، اقدام کند .

وی افزود : برای این کار نیز هیچ جایی جز دفاتر خدمات الکترونیکی روستایی و شهری بهتر نیست.

معاون پشتیبانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت : امیدواریم با همدلی و همفکری هایی که در کارگروه یادشده درحال انجام است ، دولت به فکرکم کردن تصدی گری خود باشد و دفاتر را در انجام وظایف خود تقویت و یاری کند .