ایوون نام گاو ماده ای است که بعد از هفته ها جستجو و ده هزار یورو جایزه برای یافتن آن، هنوز در جنگل های ایالت بایرن آلمان، با خیال راحت آزاد است.

به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از یورونیوز، این گاو، اواخر ماه مه از مزرعه گریخت و در جنگل پنهان شد اما پس از آن که مقامات محلی ایوون را «خطری برای تردد جاده ای» خواندند و مجوز مرگش را صادر کردند.

نشریه بیلد، برای «ایوون» زنده ده هزار یورو جایزه تعیین کرد که حتی یک گروه حمایت از حیوانات در اتریش پیشنهاد کرده که حاضر است این گاو را زنده خریداری کند.

ایوون، دوستان زیادی هم دارد. البته اغلب آنها نه برای جایزه، بلکه به خاطر حفاظت از جانش، در تکاپو افتاده اند. صفحه ای که در فیسبوک برای «ایوون» باز شده، اکنون بیش از هفده هزار عضو دارد.