ایران لیگ برتر
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ صبای قم ۴ ۳ ۱ ۰ ۸ ۲ ۶ ۱۰
۲ استقلال ۴ ۳ ۱ ۰ ۶ ۲ ۴ ۱۰
۳ تراکتورسازی ۴ ۳ ۰ ۱ ۷ ۵ ۲ ۹
۴ سپاهان ۴ ۲ ۲ ۰ ۵ ۲ ۳ ۸
۵ ذوب آهن ۴ ۲ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱ ۷
۶ فولاد ۴ ۲ ۱ ۱ ۳ ۲ ۱ ۷
۷ ملوان ۴ ۱ ۳ ۰ ۵ ۱ ۴ ۶
۸ نفت تهران ۴ ۱ ۲ ۱ ۶ ۶ ۰ ۵
۹ نفت آبادان ۴ ۱ ۲ ۱ ۳ ۳ ۰ ۵
۱۰ شاهین ۴ ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ۰ ۵
۱۱ شهرداری تبریز ۴ ۱ ۲ ۱ ۴ ۵ ۱- ۵
۱۲ داماش گیلان ۴ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۱- ۴
۱۳ سایپا ۴ ۱ ۱ ۲ ۴ ۶ ۲- ۴
۱۴ راه آهن ۴ ۰ ۳ ۱ ۴ ۶ ۲- ۳
۱۵ پرسپولیس ۴ ۰ ۲ ۲ ۵ ۷ ۲- ۲
۱۶ فجر سپاسی ۴ ۰ ۲ ۲ ۱ ۴ ۳- ۲
۱۷ مس ۴ ۰ ۱ ۳ ۴ ۷ ۳- ۱
۱۸ مس سرچشمه ۴ ۰ ۱ ۳ ۳ ۱۰ ۷-