افق به نقل از روزنامه جوان، در جلسه ای که برخی از چهره های دوم خردادی با سید محمد خاتمی داشته اند،پیشنهاداتی به وی جهت بازسازی چهره و جایگاه سیاسی وی ارائه شده است .در این دیدار چهره های برجسته دوم خرداد با تاکید بر بدست گیری لیدری جریان اصلاح طلبان توسط خاتمی در انتخابات پیش روی مجلس و ریاست جمهوری معضل اساسی در این خصوص را بازسازی و ترمیم چهره خاتمی عنوان کرده و تصریح کرده اند وی باید در جایگاه یک نیروی انقلابی قرار گیرد.

در همین زمینه یکی از وزرای سابق خاتمی در دولت هفتم تنها راه وی را ارسال پالس هایی به جامعه مبنی بر ارتباطات عادی وی با رهبرانقلاب عنوان کرده و خطاب به خاتمی گفته است،شما باید هر طور شده بایدبه بیت بروید و آنقدر آنجا بمانید تا به شما وقت ملاقات بدهند.

وی همچنین گفته است:الان ما نیاز به این داریم که شما از بستر رهبری آدم موجهی جلوه کنید.