ناارامیها در لندن به تدریج از کنترل پلیس خارج و به شهرهای دیگر انگلیس سرایت می کند. به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان در خود لندن پایتخت انگلیس دست کم هشت ناحیه این شهر شاهد خشونت و ناارامی بود.

در پکهام واقع در جنوب شرق لندن پلیس شورشیان را که سنگ و بطری به سمتشان پرتاب می کردند دنبال کرد.

نگرانی از گسترش ناارامیهای به شهرهای دیگر انگلیس از جمله بیرمنگام و لیورپول باعث شده است تا دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس سفر خود را در نیمه راه قطع کند و به کشورش بازگردد.

دولت قرار است نشستی اضطراری برای بررسی اوضاع داشته باشد.

البته بسیاری از مردم می گویند دولت خیلی دیر دست به کار شده است.

شورشها از سه روز پیش و در پی برگزاری مراسم یادبودی برای جوان بیست و نه ساله ای که به ضرب گلوله پلیس کشته شده بود اغاز شد.

تا کنون در این خشونتها دهها نفر زخمی و بیش از سیصد نفر هم بازداشت شده اند.

هم اکنون خیابانهای لندن به میدان تعقیب و گریز مردم و پلیس تبدیل شده است.

بسیاری از مغازه ها غارت و برخی از انها اتش زده شده اند.

شواهد نشان می دهد که اوضاع به کل از کنترل پلیس خارج شده است.

بسیاری از صاحبان شرکتها و فروشگاهها به این نتیجه رسیده اند که پلیس نمی تواند امنیت انها را تامین کند و به همین علت انها نیز برای خود محافظان خصوصی استخدام کرده اند و این مسئله اوضاع را متشنج تر و احتمال درگیریهای خشونت امیز را بیشتر کرده است.

گسترده شدن این ناارامیها باعث شده است تا پلیس نیروی کافی برای کنترل اوضاع را در همه مناطق نداشته باشد و حضور انها بیشتر در محله های خیلی حساس است.

هرج و مرج در لندن بسیاری از مردم را نگران کرده است و بسیاری از مردم جرائت نمی کنند از خانه های خود خارج شوند.

یکی دیگر از مشکلات پلیس این است که به علت استفاده شورشیان از تلفنهای همراه بلک بری برای خبردار کردن یکدیگر و ارسال پیامک، نمی تواند کدهای انها را باز کند و محتوای پیامکها را بخواند تا کنترل بیشتری بر اوضاع داشته باشد.