عاقبت خود نمایی یک میلیونر

محمد نظام به پسرش اجازه داد تا ماشین ۱۲۷۰۰۰ پوندی را در روز تولدش براند ، در حالی که به غیر از برادر ۶ ساله او هیچ فرد دیگری داخل اتومبیل نبود !

این پسر چند صد متر در یک جاده خصوصی رانندگی کرد و همه تصاویر آن توسط خانواده پرافتخارش فیلم برداری شده و نشانی از این ویدئو در شبکه یوتوب یافت شد.

عاقبت خود نمایی یک میلیونر

نظام در هند زندگی می کند و مالک چندین شرکت در هند و دیگر کشورهاست و به گزارش نیک صالحی اکنون متهم است که به پسر زیر سن قانونی اجازه رانندگی داده است.

این واقعه در روز ۶ آوریل ، در نهمین سالگرد تولد پسر بزرگ نظام اتفاق افتاد و اتومبیل نیز توقفیف خواهد شد.

عاقبت خود نمایی یک میلیونر

عاقبت خود نمایی یک میلیونر

 عاقبت خود نمایی یک میلیونر