مصباحی مقدم خبر داد : قطع یارانه ایرانیان خارج از کشور

مصباحی مقدم خبر داد : قطع یارانه ایرانیان خارج از کشور

غلام رضا مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، از امکان قطع یارانه های نقدی ایرانیان خارج از کشور خبر داد و اظهار داشت: اثبات ثبت نام ایرانیان خارج از کشور هنوز مشخص نیست چرا که چگونگی حضور و ثبت نام و یا مکان ثبت نام این افراد هنوز مبهم می باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداخت یارانه به ایرانیان خارج از کشور را در اولویت های آخر دانست و تصریح کرد: کسانی که در داخل کشور نبوده و با مسائل و مشکلات کشور در گریبان نبوده و در پرداخت مالیات ها نیز سهمی نداشتند حق دریافت یارانه را نخواهند داشت.

وی همچنین در خصوص اذعان سازمان بازرسی مبنی بر اینکه این سازمان در تمامی کمیسیون های مجلس دارای یک نماینده باشد، خاطرنشان کرد: تا کنون هیچ آیین نامه ای در مجلس در این خصوص ارائه نشده لذا این امر امکان پذیر نمی باشد.