رئیس‌جمهور به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان ‌و آموزش پزشکی و با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی تعدادی از اعضای هیأت امنای ۹ دانشگاه علوم پزشکی کشور و انستیتو پاستور ایران را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور در اجرای بند «ج» ماده ۱ و ماده ۲ (اصلاحی) قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به مدت چهار سال ضیاءالله اعزازی را به عضویت هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز، سید محمود طباطبایی‌فر را به عضویت هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی سمنان، احمد فیاض و عباس حاجی‌آخوندی را به عضویت هیأت امنای انستیتو پاستور، ستار هدایتخواه، بصیر هاشمی و قادر زاده‌باقری را به عضویت هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، نادر ریاحی سامانی را به عضویت هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، سید ابوالحسن سیدزاده را به عضویت هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه، ابوالفتح لامعی، رحیم قربانی و رحیم محمدلو را به عضویت هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، محمدکریم شهرزاد را به عضویت هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان، محمدباقر لاریجانی، سید احمد اصغرزاده احمدی و محمدهادی اردبیلی را به عضویت هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی بابل و محمدکریم شهرزاد را به عضویت هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب کرد.

رئیس‌جمهور در پایان توفیق نامبردگان در انجام امور محوله با تاکید بر اصول تعالی و پیشرفت همه جانبه مادی و معنوی کشور، عدالت گستری، خدمتگزاری و مهرورزی با بندگان خدا از خداوند متعال را خواستار شده است.