محسن علی اکبری از عضویت در شورای پروانه ساخت و کلیه شوراهای معاونت سینمایی استعفا داد.

این تهیه کننده سینما با اعلام این خبر به خبرگزاری سینمای ایران گفت: به دلایل شخصی تصمیم گرفتم از شوراهای معاونت سینمایی استعفا دهم و می خواهم وقت بیشتری برای تولید فیلم های فاخری از جمله “استرداد” اختصاص دهم.

وی افزود: با واگذاری شورای پروانه ساخت به صنف تهیه کنندگان و سامان گرفتن برخی مصوبات معاونت سینمایی نیازی به حضور من حس نمی شود.

علی اکبری با اشاره به اینکه هنوز استعفایش پذیرفته نشده است، تصریح کرد: روز چهارشنبه گذشته استعفای خود را به آقای شمقدری فرستادم و هنوز ایشان با این استعفا موافقت نکرده اند.

وی ادامه داد: من سعی کردم در طول مدتی که در این شوراها بودم تا جایی که ممکن بود برخورد حرفه ای داشته باشم و در جهت افزایش و تسهیل تولید فیلم در سینمای ایران حرکت کنم.

علی اکبری در پایان یادآور شد: این تصمیم برای استعفا از شوراها از طرف خودم بوده تا به عرصه تولید سینمای ایران بازگردم.

محسن علی اکبری تاکنون در شورای عالی سینما و شورای پروانه ساخت عضو بوده است.