یارانه نقدی دی ماه قرار است دوشنبه هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

طبق روال قبلی یارانه نقدی هجدهم ماه و ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز و صبح روز بعد قابل برداشت خواهد بود؛ مردم می توانند یارانه‌های خود را سه‌شنبه هفته آینده از حساب ها برداشت کنند.

عارفیان معاون سازمان هدفمندی یارانه ها در همین باره گفته است: یارانه نقدی مرحله بیست و سوم همانند سایر مراحل قبلی به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که صبح روز سه شنبه ۹۱.۱۰.۱۹ از حساب سرپرستان خانوار قابل برداشت است.

تسنیم