باشگاه خبرنگاران به نقل از الدیار “اسعد امبیه ابوقیله” نوشت: همچنان اخبار سرنوشت معمر قذافی جنجال های زیادی در جامعه این کشور به وجود می آورد.

وی در ادامه به نقل از برخی از منابع لیبیایی مدعی شد معمر قذافی هم اکنون زنده است و در یکی از بیمارستان های کشورهای آفریقایی تحت مداوا قرار دارد.

ابوقیله همچنین با ادعای اینکه قذافی به دلیل زخمی شدن یکی از پاهایش در بیمارستان بستری شده از قطع یکی دیگر از پاهای وی به دلیل بمباران نیروهای ناتو خبر می دهد.

این در حالی است که تحلیلگران لیبیایی انتشار چنین اخباری از سرنوشت دیکتاتور سابق این کشور را ایجاد جنگ روانی در بین مردم بوسیله هواداران قذافی می داند.

گفتنی است، تاکنون هیچ واکنشی از سوی مقامات لیبیایی در مورد این خبر منتشر نشده است