دختر هندی که در اتوبوس مورد تجاوز وحشیانه گروهی قرار گرفت و تا سرحد مرگ شکنجه شده بود در بیمارستان جان باخت.

گفته میشود این دختر قرار بود با مردی که در این حادثه همراهش بود ازدواج کند.بعد از بازگشت بدن این دختر که برای درمان به سنگاپور فرستاده شده بود جسد وی در محل زادگاهش سوزانده شد.
این دختر ۲۳ ساله دانشجوی رشته فیزیوتراپی بوده و بعد از مرگ وی هندیها در اعتراض گسترده ای علیه عاملان این جنایت به خیابانها ریخته و دست به اعتراض زدند. این جمعیت خشمگین خواستار مجازات عاملان این حادثه و دفاع از حقوق دیگر زنان هندی در مقابل خشونتهای جنسی در این کشور شدند.
گفته میشود در تمام خیابانهای اکثر شهرهای بزرگ هندی به احترام این دختر شمع روشن شده و در برخی شهرها پلیس با معترضان درگیر شده است که به زخمی شدن مردم و نیروهای پلیس منجر شده است.
این زوج هندی برای گردش به اطراف شهر دهلی رفته بودند و در راه بازگشت در اتوبوس از طرف ۶ مرد مورد حمله قرار میگیرند .این مردان بعد از آزار و اذیت جنسی وحشتناک این  دختر جسد نیمه جان او و نامزدش را در حالیکه اتوبوس در حال حرکت بود از آن بیرون انداختند.


این مردان دستگیر شده اند و به احتمال زیاد به مرگ محکوم خواهند شد.

پرداد / پریسا دهقان