«مانوئل یورایب» با وزنی برابر با ۴۱۶ کیلوگرم در دسامبر سال ۲۰۰۹ میلادی به این رکورد دست یافت.

به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اینترنتی ثبت رکوردهای جهانی گینس، «مانوئل» پیش از کسب این عنوان، در سال ۲۰۰۶ میلادی ۵۶۰ کیلوگرم وزن داشت و توانست طی سه سال مقداری از وزن خود را بکاهد.