الوطن گزارش داد: با آغاز تخریب این بخشهای مسجدالحرام، ۷۱ باب از بابهای حرم شریف مکی بسته شد و ورود به صحن سعی از طریق قسمت پایانی منطقه شرقی مسجدالحرام میسر شد.
این روزنامه نوشت: اداره کل امور حرمین شریفین و نیروهای امنیتی حرم، تابلوهای راهنمایی را نصب کرده اند که راههای رسیدن به محل سعی را به عمره گزاران نشان می دهد.
عبدالرحمن السدیس رییس کل امور حرمین شریفین اعلام کرد: تعداد باب های باز در مسجدالحرام، ۱۰۰ باب است.
وی افزود: فعالیت‌های توسعه این بخش‌های مسجدالحرام به طور شبانه روزی ادامه دارد و پروژه توسعه برای افزایش ظرفیت مطاف، یک تحول کیفی در خدمات ارائه شده به زائران بیت الله الحرام ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: پروژه توسعه مسجدالحرام در صورت تکمیل فازهای آن، به افزایش تعداد طواف کنندگان در سه مرتبه منحصر نخواهد شد، بلکه از آن فراتر خواهد رفت.
از سوی دیگر، یحیی الزهرانی فرمانده نیروهای امنیتی حرم شریف مکی اعلام کرد: منطقه کاری توسعه، به طور کامل از دیگر بخشهای مسجدالحرام جدا شده و تاثیری بر حرکت عمره گزاران و زائران نخواهد داشت.
وی افزود: نیروهای امنیتی در برخی مکانها برای مدیریت حرکت زائران در اوقات شلوغی مستقر شد ه اند.
 پایگاه خبری سازمان حج و زیارت