رام الله – یک کارشناس راهبردی رژیم صهیونیستی، سقوط نظام حاکم در سوریه را رویای ۴۰ ساله این رژیم دانست.
“عادل سماره” مدیر مرکز مطالعات المشرق در رام الله به شبکه خبری العالم، گفت: اگر این رویای صهیونیست ها محقق شود خود رژیم صهیونیستی دستاوردی نخواهد داشت، زیرا سقوط سوریه نتیجه خدمات برخی از کشورهای منطقه به امپریالیسم به ویژه آمریکا است.
وی افزود: حوادث سوریه به نفع رژیم صهیونیستی است، زیرا سوریه تنها کشور جهان عرب است که به مقاومت و مقابله با جبهه استکبار می پردازد.

“احسان سالم” عضو جریان ملی و اسلامی فلسطین در رام الله ، گفت: هدف حملات علیه سوریه پایان دادن به نقش ملی و مقاومتی این کشور در منطقه است؛ اما نظام حاکم همچنان حوادث را در کنترل خود دارد و رهبری سوریه همه چیز را مدیریت می کند، ملت سوریه هم حول محور رهبران خود حرکت می کند و از کشور در مقابله با خائنین، مزدوران و بیگانگان حفاظت خواهد کرد.