وب سایت دویچه وله در گزارشی نوشت: رکورد فقر در آلمان شکسته شده و به باور کارشناسان اقتصادی، دلیل اصلی این امر اعمال «سیاست آمریکایی کردن بازار» در آلمان است.

این گزارش می افزاید: اتحادیه سازمان های خیریه کلیسایی «آلمان هر سال گزارشی از وضعیت فقر در ایالت های مختلف این کشور، با در نظر گرفتن ویژگی های این مناطق، تهیه می کند. براساس تازه ترین پژوهش این اتحادیه، شرایط اسف باری که در این ایالت ها حاکم است قابل تحمل نیست. اولریش اشنایدر، مدیر مسئول این اتحادیه در این رابطه می گوید «در این مناطق از هر ۷ شهروند آلمانی یک تن زیر خط فقر زندگی می کند.»

دویچه وله خاطرنشان کرد: وضعیت اقتصادی ایالت نوردراین وستفالن در غرب آلمان، و برلین، پایتخت این کشور در شمال، به ویژه نگران کننده است. دلیل اصلی نابسامانی اقتصادی در ایالت نوردراین وستفالن افزایش شمار بیکاران در شهرهای کنار رودروهر، در نتیجه عدم استخراج زغال سنگ در معادن این منطقه است. بنابر آمار این گزارش، نابسامانی اقتصادی در این منطقه در عرض یک سال از ۱۷/۴ درصد به ۱۸/۹ درصد رسیده است.

دویچه وله با انتشار تصویر شهروند آلمانی که در سطل آشغال به دنبال غذا می گردد، خاطرنشان کرد: وضعیت در ایالت برلین از نوردراین وستفالن هم وخیم تر است. به گفته اولریش اشنایدر، فقر در برلین در سال گذشته، ۱/۹ درصد افزایش یافته و به بالای مرز ۲۱ درصد رسیده است.

مدیرمسئول این اتحادیه معتقد است که گسترش فقر در جامعه آلمان، با وجود کاهش مستمر شمار بیکاران، در نتیجه «سیاست آمریکایی کردن بازار کار» است. او می گوید «در اثر اتخاذ این سیاست، شمار کسانی که کار می کنند ولی با درآمد آن، قادر به تأمین زندگی خود نیستند، افزایش یافته است.»
این گزارش می افزاید: برخی مراکز خیریه یک وعده غذای گرم به افراد مستمند می دهند.