تصویری از تانکرهای نفتی در پالایشگاه نفتی زاویه واقع در ۴۰ کیلومتری غرب طرابلس ۲۷ اکتبر ۲۰۱۱
توقف فعالیت این پایانه نفتی وارد چهارمین روز خود شد.

عمر شکمک، معاون وزیر نفت لیبی، روز چهارشنبه( ۶ دی) گفت،« مدیریت پایانه نفتی و بندر زویتینه روز شنبه از بیم بروز هرگونه خطر تصمیم گرفتند فعالیت این پایانه نفتی را متوقف کنند.»

این مقام رسمی یادآورشد، معترضان روز شنبه به سوی این پایانه نفتی هجوم بردند و کارگران را وادار ساختند تا دست از کار بکشند وفعالیت این پایانه را متوقف کنند.

کشمک افزود،« آن‌ها از دولت می‌خواهند تا برایشان شغل فراهم کند وبر این باور ند که با متوقف کردن فعالیت شرکت‌های مرتبط نفتی می‌توانند دولت را تحت فشار قراردهند.»

معاون وزیر نفت لیبی همچنین استفاده از«فعالیت‌ها و پایانه های نفتی را با هدف تحت فشار قراردادن دولت » محکوم کرد.

وی افزود اعتراضات تا روز چهارشنبه ادامه داشت.

تبدیل شدن تاسیسات نفتی لیبی به یکی از کانون‌های اعتراضات، از چالش‌های دولت جدید لیبی است که برای کسب عمده درآمدهایش به نفت وابسته است.

دست‌کم سه حوزه نفتی در پایانه نفتی زویتینه واقع در ۷۹۰ کیلومتری شرق طرابلس قراردارد.

صادرات نفتی این پایانه حدود ۶۰ هزار بشکه در روز است. تولیدات نفتی لیبی ۱.۶ میلیون بشکه در روز است.