در دهه شصت در حالی که این شهر تنها ۵۰۰۰ نفر جمعیت داشت، سالانه ۲۵ هزار نفر برای استراحت، تفریح و استفاده از سواحل زیبای این شهر به این منطقه سفر می کردند، در این دوره ۳۰۰ شرکت در آن ساخته شد و هتل ها و مسافرخانه و مراکز تجاری بزرگی در آن احداث شد.

البته با تغییرات آب و هوایی در این منطقه بارندگی افزایش پیدا کرده و این شهر در نوامبر سال ۱۹۸۵ بر اثر همین تغییرات آب و هوایی به زیر آب رفت. عمق آب در برخی قسمت های آن به ۴ فوت می رسید.

در سال ۱۹۹۳ وقوع یک طوفان این منطقه را به کلی زیر آب برد و شهر را زیر دهها متر آب قرار داد، این روال به همین صورت بود تا اینکه در سال ۲۰۰۹ آب کم کم این منطقه را ترک کرد و این شهر گردشگری بعد از ۲۵ سال از آب خارج شد.

مشرق