ویاچسلاو لودوفسکی، روزنامه نگاری در شهر کراسنویارسک روسیه، به قولی که دو سال پیش داده بود پایبند ماند. او تصمیم گرفته بود پس از آنکه پیش بینی اش درباره کار بر روی یک زیرساخت محلی غلط از آب درآمد، مقاله اش را بخورد. او که برای روزنامه بیلدر (The Builder) مطلب می نویسد، در سال ۲۰۱۰ مقاله ای درباره شهردار منطقه و پروژه اش برای شروع ساخت و ساز پل چهارمی بر روی رود ینی سئی تا قبل از سال ۲۰۱۵ نوشت. او مطمئن بود که این پروژه عملی نمی شود. ولی بر خلاف انتظار او ساخت این پل در سپتامبر ۲۰۱۲ آغاز شد.

به این ترتیب، او به وعده اش وفا کرد و مقاله اش را در سس زده و آن را خورد. او از این صحنه فیلمبرداری کرد و فایل آن را در سایت یوتیوب قرار داد و در قسمت نظرات این فیلم نوشت: «اگر به وعده های خود وفا نکنیم، کشورمان آینده ای نخواهد داشت!»