رئیس کلانتری ۱۱۹ مهرآباد جنوبی با اعلام این خبر گفت: فردی در کوچه و خیابان های محله مهرآباد جنوبی،خیابان پادگان،خیابان انصاری با خوردن زیاد مشروبات الکلی در حال عربده کشی در بین راهها و اماکن عمومی بود.
شهروندان محترم آن محل بلافاصله وجود چنین شخصی را به فوریت های پلیسی اطلاع دادند که بلافاصله عوامل گشت کلانتری مهرآباد جنوبی در حین گشت زنی در همان محدوده بودند،خود را به محل رساندند و پس از چند دقیقه تفحس رد خیابان ها توانستند فرد متهم را رویت نمایند.
ماموران شجاع این یگان سریعا برای دستگیری این فرد مست اقدام نمودند که با مقاومت و حمله آن فرد مواجه گشتند.
ماموران با آمادگی کامل و آشنایی با فنون رزمی و دفاع شخصی توانستند این فرد عربده کش را زمین گیر کنند و صدایش را برای همیشه قطع نمایند و آرامشی را که این اراذل و اوباش برای چند دقیقه بر هم زده بود،مجددا به اهالی مهرآباد جنوبی بازگردانند.
سرهنگ ابوالقاسم باقری شاد در خاتمه خاطر نشان کرد: این فرد عربده کش که از ترس زبانش بند آمده بود جهت سیر مراحل قانونی به عنوان عربده کش مستانه به کلانتری انتقال داده شد و در این زمینه پرونده ای برای وی تشکیل شد.

باشگاه خبرنگاران