مراسم تشییع جنازه شهید رجایی/ پیش از ظهر روز جاری مجدداً تظاهراتی در خیابانهای اطراف بازار تهران صورت گرفت که…

 

 

 

 

از: مرکز

به: کلیه ساواک های خارج از مرکز و خارج از کشور

تاریخ:۱۶/ ۳/ ۴۲

   پیش از ظهر روز جاری مجدداً تظاهراتی در خیابانهای اطراف بازار تهران صورت گرفت که قوای انتظامی سریعاً متظاهرین را متفرق و در این جریان چند نفر مقتول و تعدادی مجروح و از ساعت ۳۰/ ۱۰ نظم و آرامش برقرار گردید.

در شیراز نیز بامداد امروز تظاهراتی به عمل آمد و متظاهرین چند مغازه متعلق به افراد فرقه بهائی و چند سینما را مورد حمله قرار دادند و در نتیجه مداخله مأمورین تظاهرکنندگان متفرق و یک نفر از آنان به قتل رسیده است. در حال حاضر مأمورین کاملاً بر اوضاع مسلط می باشند. سرلشگر پاکروان