مراسم تودیع و معارفه سرپرستان سابق و جدید دادسرای ناحیه ۶ صبح امروز با حضور دادستان تهران و جمعی از سرپرستان دادسراهای تهران در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.

در این مراسم حسین معتمدنیا تودیع و جلال توحیدی نافع به عنوان سرپرست جدید ناحیه ۶ معارفه شد.

توحیدی نافع پیش از این سرپرستی دادسرای ناحیه ۱۹ را بر عهده داشت که از این به بعد معتمدنیا به جای او خواهد نشست.

فارس