قوم “مایا” که پیشگوئیشان درباره پایان دنیا بویژه در هفته های اخیر آنان را به صدر اخبار رسانه های جهان آورد مشهورترین اقوام سرخپوستی هستند که در جنوب مکزیک زندگی می کنند.

واقعیت این است که تقویم مایا در سال ۲۰۱۲ به پایان می رسد، به همین دلیل مایاها به دنبال هر دلیل مذهبی، علمی، اخترگویانه و تاریخی می گردند تا درک کنند چرا این تقویم می گوید که جهان رو به پایان است!

در همین حال پیشگوئی مایاها در مورد پایان جهان در سه هفته گذشته موجب شده تا انبوه توریست ها از سراسر جهان برای سفر به سایت های تفریحی شرق مکزیک و نیز سایت های باستانی قوم مایا به این منطقه سفر کنند.

سایت باستانی “چیچن ایتزا” مهمترین بنای باستانی اقوام مایا است که هرم ” کوکولکان” متعلق به مهمترین الهه مایا را در خود دارد.

عکاس رویترز با سفر به این منطقه ضمن تصویر برداری از مردم و محل زندگی مایاها از این سایت باستانی نیز تصاویری تهیه کرده است.

فرارو