محمدرضا کاظمی آشتیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: این جابه‌جایی مانند همه جابه‌های دیگر بود. افراد جابه‌جا می‌شوند تا کار مجموعه بهتر پیش برود. وقتی کسی را عوض می‌کنیم دال بر ناتوانی و ضعف او نیست. این جابه‌جایی دال بر آن است که می‌خواهیم از توانمندی او در بخش دیگر استفاده کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که طبق گفته وی آیا خودنگاه در جای دیگری در فدراسیون مشغول خواهد شد گفت: صددرصد از وجود او در جای دیگر استفاده خواهیم کرد. باید بنشینیم و با یکدیگر صحبت کنیم و اگر وقت داشته باشد در یک جای مناسب از وجودش استفاده کنیم.

آشتیانی گفت: در حکمی هم که برای این جابه‌جایی زدم گفته‌ام که از زحماتی که وی در این مدت کشیده تشکر می‌کنم و برای مسئولیت جدیدی که در فدراسیون خواهد گرفت آرزوی موفقیت می‌کنم.