سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه سخنان خود در بیست و سومین مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان مقاومت، از جریان چهارده مارس خواست که اشتباه نکنند و به خارج تکیه نکنند.

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: راه حل ریشه ای هزینه کردن در امور تربیتی است زیرا ریشه مشکلات را از طریق آن می توان ریشه کن ساخت.

وی افزود: بزرگترین دلیل برای اینکه دولت کنونی متعلق به حزب الله نیست حمایت غربی از آن است.دولت باید موضوع حقوق را حد توان حل کند. موارد تامین بودجه برای حقوق موجود است و نیاز به جرات و همکاری برخی دارد. دولت طرح مربوطه را به مجلس بفرستد و فراکسیون های مجلس درباره آن تصمیم گیری می کنند.زمان آن فرا رسیده است که دولت موضوع را به مجلس ارجاع دهد.متاسفانه برخی گروههای لبنانی توجهی به بحران معیشتی ندارند.

نصرالله گفت: مقاومت که توانست اسرائیل را شکست داد و قوی تر از هر توطئه ای است.

وی ضمن انتقاد از رسانه های برخی کشورهای حوزه خلیج فارس افزود: برخی رسانه های کشورهای حوزه خلیج فارس مقاومت را هدف قرار داده اند.

نصرالله گفت: از سال ۲۰۰۴ موضوع مهم برخی گروههای سیاسی لبنانی مقاومت و سلاح آن بوده است و همه حرف و حدیثا آنها سلاح مقاومت بوده است.

وی افزود: خون شهید حریری برای حمله به مقاومت استفاده شده است. فقر به طایفه خاصی محدود نیست بلکه همه طوایف و مناطق را در بر می گیرد.در سالهای گذشته همه تلاشهای برای سقوط مقاومت شکست خورده است.مقاومتی که رژیم صهیونیستی را شکست داد در وجدان مردم آن باقی خواهد ماند.

وی افزود: باید یک راهکار ملی برای مقابله با بحران معیشتی اندیشیده شود و این وظیفه اخلاقی، ملی و دینی است.همه اختلافات باید کنار گذاشته شود و به موضوع معیشتی مردم توجه شود.

درباره شرایط سیاسی کنونی گفت: هدف تحریم گفتگوهای داخلی در لبنان سرنگونی دولت بود که تاکنون نتیجه ای نداشته است و فقط به زیان کشور است.

وی افزود: هدف تعطیلی مجلس تا قانون انتخابات وضعی نشود. گروه دیگر تلاش می کند که انتخابات برگزار نشود ما جریانی هستیم که مورد حمله قرار گرفته ایم. اما هستیم و باقی خواهیم ماند.

دبیر کل حزب الله لبنان ضمن درخواست از برخی گروههای لبنانی برای دلخوش نکردن به سرنگونی نظام سوریه بیان کرد: همه کسانی که به نقشه سوریه نگاه کنند می دانند که نظام سوریه در حال حاضر سقوط نمی کند.

وی افزود: از جریان چهارده مارس می خواهم که اشتباه نکنند و به خارج تکیه نکنند.

نصرالله: از ابتدا گفته شد که سوریه ظرف مدت کوتاهی سقوط خواهد کرد اما با گذشت مدتها مشاهده کردند خبری از سقوط نظام سوریه نیست و همه اطلاعات اشتباهی از آب درآمد.

وی گفت: همه رسانه ها جنگ روانی را علیه سوریه آغاز کردند و از سقوط نظام سوریه در نزدیکترین زمان خبر دادند.

نصرالله بیان کرد: موضوع سوریه پیچیده است.

مهر