افتضاح روابط جنسی نامشروع مقامات رده بالای ترکیه

تودیز زمان مدعی شده که این افراد با قاچاق انسان در ترکیه به دنبال در دام انداختن ماموران دولتی و مقامات نظامی رده بالای این کشور بوده اند؛ به طوریکه چند لوح فشرده حاوی فیلم های روابط جنسی نامشروع مقامات رده بالای ترکیه با انسان های قاچاق شده توسط این گروه در ایغدیر( شهر شرقی ترکیه)، به دست آمده است.

به گزارش افکار نیوز ، تودیز زمان گزارش داد؛ مالکان باشگاه های شبانه شهر شرقی ترکیه، ایغدیر، ارتباط بسیار نزدیکی با منابع رده بالای ژاندارمری، پلیس و قوه قضائیه دارند که در فعالیت های غیرقانونی و جاسوسی نیز شریکند. درحال حاضر رابطه جنسی نامشروع تعدادی از مقامات رده بالای دولتی توسط یکی از کلاب های شبانه این شهر فیلم برداری شده است.

طبق ادعای دادستانی، بسیاری از این روابط جنسی نامشروع برای اطلاع از اسرار محرمانه و امنیت ملی انجام می شود. منابع نزدیک به تحقیق می گویند بسیاری از اسناد به دست آمده در این جریان، از اسناد بسیار محرمانه محسوب می شوند. همچنین به ادعای دادستان این پرونده، احیای اقتصادی ترکیه عامل افزایش قاچاق در ترکیه بوده است.