محمد رضا معتمد معاون تولید تندر ۹۰ ایران خودرو با بیان این مطلب گفت : این خودرو توانسته از تست های مختلف فنی و کیفی با موفقیت عبورکند.

وی درعین حال اظهارداشت : با توجه به موفقیت آمیز بودن تست های رانندگی تندر۹۰ و اقبال بازار به مدل های اتوماتیک ، پیش بینی می شود که تولید سالیانه  از این مدل خودرو به بیش از ۱۵هزار دستگاه برسد.

معاون تولید تندر۹۰ ایران خودرو افزود : گیربکس اتومات جدید تندر همانی است که دررومانی یرروی لو گان های عرضه شده قرار گرفته که به صورت کامل وارداتی و استاندارد است .

معتمد مهمترین تفاوت بین تندر۹۰ معمولی و دنده اتوماتیک را نمایش وضعیت دنده درقسمت نمایشگر جلو آمپر ، تغییر دسته دنده ، پوسته سپر جلوی متفاوت  عنوان کرد .

وی اضافه کرد: تندر اتوماتیک از نوع  تیپ ترونیک است که منطبق بر محصولات روز دنیا  به حساب می آید.