شبکه تلویزیونی ای بی سی تصویری از ادم لانزا قاتل ۲۰ ساله ای که روز گذشته ۲۷ نفر از جمله بیست کودک را با اسلحه به قتل رسانده را منتشر کرد
انتشار اولین تصویر از قاتل دبستان سندی هوک

شبکه تلویزیونی ای بی سی تصویری از ادم لانزا قاتل ۲۰ ساله ای که روز گذشته ۲۷ نفر از جمله بیست کودک را با اسلحه به قتل رسانده را منتشر کرد.

پدر و مادر ادم لانزا از یکدیگر طلاق گرفته بودند و ادم با مادر خود زندگی می کرد.

گفته می شود ادم فردی گوشه گیر بوده است و غیرطبیعی به نظر می رسیده است