۲ نفر از مردم بی گناه ایران در روز ۲۳ آذر  ماه طی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴ توسط گروهک تروریستی منافقین در ایران ترور شدند.

اسامی شهدا به شرح زیر است:

سید ابراهیم حسینی سعدی،‌ تاریخ تولد: ۱۳۲۸/۰۵/۰۷، تاریخ شهادت: ۱۳۵۷/۰۹/۲۳، محل ترور: شیراز، گروه ترور کننده‌: گروهک تروریستی منافقین

محمد تخته، تاریخ تولد: ۱۳۲۸/۰۸/۱۰، تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۰۹/۲۳، محل ترور: دزفول،‌ گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

باشگاه خبرنگاران