کامران صداقت کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: تب دلار از فردا بعد از افزایش نسبی طی چند روز اخیر روند کاهش را در پیش می گیرد.

وی تصریح کرد: قیمت دلار حداکثر بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان سیر کاهش را تجربه می کند.

وی در پایان گفت: براین اساس نرخ دلار از فردا به ۲۷۰۰ تومان نزدیک می شود.