‌مقداد نجف‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، گفت: صدا و سیما در حوزه‌ی فرهنگی رسالت بزرگی دارد ولی به نظر می‌رسد این دانشگاه ملی به این رسالت خود عمل نکرده و به برنامه‌ها بی‌توجه است.

وی با بیان این که مدیران صدا و سیما به سلایق خود برنامه‌ها را تغییر می‌دهند ابراز عقیده کرد: مدیران صدا و سیما به طور مثال در حوزه‌ فرهنگی نتوانستند عملکرد قابل دفاعی داشته باشند؛ مجلس و قانون برنامه‌ی پنجم توسعه و سایر قوانین بر استفاده از نیروی جوان تاکید دارد ولی در سازمان صدا و سیما به جای به کارگیری نیروی جوان و توانمند از بازنشستگان استفاده می‌شود.

وی افزود: در سایر کشورها مدیران باتجربه به جای کار اجرایی، انتقال تجربه می‌کنند ولی در سازمان صدا و سیما به ویژه در اداره استان‌ها و ستاد صدا و سیما از بازنشستگان در امور اجرایی استفاده می‌شود.

نجف نژاد ابراز عقیده کرد که گویی رئیس صدا و سیما به نیروی جوان اعتمادی ندارد و به همین دلیل چاره‌ی کار را در تحقیق و تفحص از عملکرد، شیوه و کارکرد سازمان صدا و سیما دانستیم، به همین دلیل طرح تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما را در مجلس کلید زده‌ایم.