به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، بر اساس گزارش یک سازمان اطلاعاتی آمریکا، تا سال ۲۰۳۰ چین جایگاه آمریکا را به عنوان بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان خواهد گرفت.

این گزارش را شورای ملی اطلاعات آمریکا منتشر کرده است و در این گزارش وضعیت سیاسی، اقتصادی، و جمعیتی  جهان در سال ۲۰۳۰ پیش بینی شده است. گزارش ۱۶۶ صفحه ای شورای ملی اطلاعات حاصل چهار سال مطالعه و تحلیل این مرکز بوده است.

بر اساس این گزارش تا سال ۲۰۳۰ در جهان دیگر قدرت هژمونیکی وجود نخواهد داشت و قدرت به صورت شبکه ای و ائتلافی در یک دنیای چند قطبی تقسیم خواهد شد. این گزارش پیش بینی کرده است در سال ۲۰۳۰ چین و آمریکا در راس هرم قدرت جهان قرار خواهند داشت اما روابط پکن و واشنگتن بر سر رهبری دنیا پرتنش خواهد بود. این گزارش پیش بینی کرده است قدرت روسیه در جهان ۲۰۳۰ کاهش خواهد داشت.

همچنین در سال ۲۰۳۰ سیستم سیاسی بین الملل سیستمی چندپاره خواهد بود که در آن به خاطر پیشرفت های تکنولوژیکی نظامی و رقابت بر سر منابع، درگیری ها منطقه ای به درگیری میان کشورها گسترش خواهد یافت.

در این میان مسئله امنیت جهانی موضوعی نگران کننده است که بر اساس گزارش شورای اطلاعات ملی در درگیرهای نظامی در آسیا و خاور میانه احتمال استفاده از سلاح هسته ای وجود دارد.

تغییرات ویژگی های جمعیتی در اروپا، و کشورهای صنعتی ژاپن، کره جنوبی، و تایوان رشد اقتصادی را در این مناطق با مشکل روبه رو خواهد کرد.

این گزارش پیش بینی کرده است تا سال ۲۰۳۰ کشور مستقل فلسطینی ایجاد خواهد شد اما مسئله بیت المقدس همچنان باقی خواهد بود.