مدیر کل حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای عهده دار شدن سمت جدید با اداره کل حراست وزارت علوم خداحافظی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر زارعی مدیرکل حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سمت خود در این وزارتخانه کناره گیری کرد.

زارعی از ابتدای دولت نهم و در زمان وزارت دکتر محمد مهدی زاهدی مدیر کل حراست وزارت علوم و مشاور وزیر بود.

آینده کاری علی اصغر زارعی با مجلس یا استانداری گره خورده است به گونه ای که گفته می شود استاندار فارس خواهد شد و اگر این سمت را عهده دار نشود خود را آماده انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.