به گزارش شبکه یورو نیوز؛ مکس کلیفورد، یکی از مشهورترین مجری های برنامه های تلویزیونی انگلیس، به اتهام سوء استفاده جنسی بازداشت شد.

 آقای کلیفورد پنجمین نفری است که در جریان تحقیقات پلیس در مورد اتهام های جنسی پرشمار جیمی سویل دستگیر می شود. حدود ۵۰۰ شکایت از سوی زنان و نیز کودکان علیه آقای سویل، به اتهام آزار و اذیت جنسی ثبت شده است.

 وکیل مکس کلیفورد ۶۹ساله گفته که موکلش نهایت همکاری را با ضابطان قضایی به عمل خواهد آورد.