مبارزه علیه نژاد پرستی و احقاق حقوق زنان به سبک دانشجویان امریکایی اعتراضاتی را در پی داشت.
دانشجویان یک دانشگاه دولتی در امریکا تصویری از خود منتشر کردند که بحث های زیادی را به همراه داشت. این دختران جوان که در این تصویر با پانچوهای رنگارنگ بومی مکزیکی و سبیل های مصنوعی دیده میشوند این حرکت خود را اعتراض به نژاد پرستی و تلاش برای احقاق حقوق خود به عنوان اقلیت در دانشگاه اعلام کرده اند.

این تصویر ابتدا در وبلاگ شخصی یکی از این دانشجویان بود که همزمان با جشن هالووین در سراسر دنیای مجازی پخش شد.
تمام افراد حاضر در این عکس عضو یک حزب تقریبا فمینیستی هستند. این عکس خشم مسئولین دانشگاه را به همراه داشته است.آنها این عکس را سرشار از کلیشه های توهین آمیز و خلاف واقع دانسته اند.
این دانشجویان عضو حزبی با عنوان ” چی اومگا” هستند. رهبر این حزب در جواب انتقاداتی که علیه آنان صورت پذیرفته است میگوید تخریب شخصیتی هیچ جایی در سازمان ما ندارد و این حزب معتقد است لازمه یک ارتباط سالم اجتماعی عزت نفس و اعتماد به نفس و احترام به دیگران است.
چی اومگا در سا ل ۱۸۹۵ و در دانشگاه “آرکانزاس” به عنوان سازمان حمایت از زنان تشکیل شد و حدود۳۱۰ هزار نفر عضو دارد. این زنان برای احقاق حقوق خود به عنوان اقلیت تلاش میکنند.
منبع: پرداد