شبکه ایران به نقل از منابع خبری، در ادامه اعتراضات فلسطینی های ساکن بیت المقدس، سربازان رژیم صهیونیستی به سرکوب زنان و دختران فلسطینی پرداختند و این در حالی است که جهان عرب اقدام مقتضی برای پایان دادن به تجاوزات اشغالگران اتخاذ نکرده است.

تصویر یکی از سربازان مسلح رژیم صهیونیستی را نشان می دهد که برای بازداشت و ضرب و شتم دختر فلسطینی وی را تعقیب می کند.