در حال حاضر در محصولات گروه خودروسازی سایپا، خودروی سایپا ۱۱۱ به قیمت حدود ۱۳ میلیون تومان عرضه می‌شود و این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو ۱۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان است.

سایپا SL 131 نیز در حالی به قیمت حدود ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و SX 131 نیز به قیمت حدود ۱۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که قیمت رسمی SL 131 معادل ۱۱ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و SX 131 نیز ۱۱ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده است.

قیمت تیبا نیز حدود ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. البته قیمت رسمی این خودرو ۱۵ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان تعیین شده است. قیمت تندر ۹۰ مدل E2 پارس خودرو نیز در حالی به حدود ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده که قیمت رسمی این خودرو ۲۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

مگان ۲۰۰۰ با دنده اتوماتیک نیز به قیمت حدود ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو ۴۴ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان تعیین شده است. قیمت ماکسیما نیز به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده البته این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

به گزارش ایسنا، گروه محصولات ایران خودرو نیز خودروی پژو ۲۰۶ در نمایندگی‌های فروش موجود نیست. پژو ۲۰۶ صندوق‌دار نیز در مدل V9 آن به قیمت حدود ۴۱ میلیون تومان و مدل V8 نیز حدود ۳۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که قیمت رسمی مدل V9 حدود ۲۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان و مدل V8 نیز ۲۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان است.

تندر ۹۰ ایران خودرو نیز در مدل E1 آن به قیمت حدود ۲۲ میلیون تومان و مدل E2 نیز ۲۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که قیمت رسمی تندر ۹۰ E1 ایران خودرو معادل ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و مدل E2 نیز ۲۱ میلیون تومان تعیین شده است.

پژو ۴۰۵ نیز به قیمت حدود ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. البته قیمت مصوب این خودرو ۱۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان است. پژو پارس سال در حالی به قیمت حدود ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که قیمت رسمی این خودرو حدود ۲۳ میلیون تومان تعیین شده است.

سمند EF7 نیز در حالی به قیمت حدود ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که قیمت رسمی آن حدود ۲۱ میلیون تومان است.

قیمت‌های یاد شده نسبی بوده و با توجه به محدود بودن عرضه از سوی خودروسازان و برخی ضعف‌های نظارتی، این قیمت‌ها با درصدی از نوسان و تفاوت در نمایندگی‌های فروش مختلف همراه است.

ایسنا