یک شرکت فعال در حوزه فضا در حال طراحی نسل جدید ماهواره امدادرسان برای تعمیر و تأمین سوخت ماهواره های سرگردان در مدار زمین است.

در بدترین حالت، این ماهواره های سرگردان به زباله سرگردان فضایی تبدیل می‌شوند که حیات سایر ماهواره ها یا امنیت ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) را به مخاطره می اندازند؛ اما بسیاری از این ماهواره ها تنها بدلیل اتمام سوخت از کار می افتند و احداث یک ایستگاه پمپ فضایی می تواند عمر آنها را به ۱۰ سال افزایش دهد.

محققان شرکت ViviSat‌ در حال طراحی و ساخت ماهواره امدادرسان فضایی هستند که به عنوان مکانیک و پمپ گاز در فضا عمل کرده و می تواند ماهواره های بیمار در مدار زمین را دوباره به حیات بازگرداند.

«برایان مک گوریک» مدیر برنامه ماهواره های امدادرسان فضایی در نمایشگاه و کنفرانس ماهواره ۲۰۱۲ تأکید کرد: ماهواره های MEV با اتصال به ماهواره های تجاری در مدار زمین، باعث افزایش عمر مفید این ماهواره ها می شوند.

این شرکت طرحی برای پرتاب دو ماهواره MEVs در دستور کار دارد و امیدوار است که تعداد مکانیک‌های فضایی را به ۱۰ ماهواره افزایش دهد، اما هنوز زمان دقیقی برای پرتاب نخستین ماهواره اعلام نشده است.

ایسنا