جام اقتصادی؛ مایکل وتر موسس این کارخانه اعلام کرده که این خودروی بزرگ برای کسانی است که همه مدل اتومبیل را امتحان کرده و به دنبال تجربه ای جدید هستند.