خیلی شبیه به عکس زیر است! نه؟

 

 

در واقع این عکس از یک سینک ظرفشویی گرفته شده است که آب و کف در حال رفتن درون فاضلاب هستند و عکاس هم از فرصت استفاده کرده و چنین عکس زیبایی را گرفته است.

 

شاهین از تهران